top of page

Кукурудза – королева українських полів


Кукурудза – це одна з найбільш поширених і високопродуктивних злакових культур універсального призначення. ЇЇ вирощують для продовольчого, кормового та технічного використання.

Одним з факторів отримання високих врожаїв є збалансоване живлення: застосування як основних добрив, так і мікродобрив та стимуляторів росту.

Кукурудза потребує значно вищих норм добрив ніж інші зернові культури. Висока потреба рослин в основних добривах виникає в період інтенсивного росту вегетативної маси, так і при формуванні репродуктивних органів. При підживленні рослин мінеральними добривами приріст урожаю може бути на рівні 10-12%.

Рослини кукурудзи потребують також і мікроелементів. В період вегетації вони поглинають до 800 г/га марганцю, 350-400 г/га цинку, 70 г/га бору, 50-60 г/га міді.

Цинк - бере участь у синтезі хлорофілу та вітамінів В,Р,С, впливає на процеси росту та розвитку, підвищує стійкість до несприятливих умов. Ознакою нестачі цинку є жовті смуги на молодих листках.

Бор – позитивно впливає на цвітіння та зав’язування качанів, процеси дихання. При нестачі бору спостерігається гальмування росту рослин.

Мідь – впливає на збільшення вмісту білку та цукру в зерні. Підвищує врожайність, стійкість до ураження хворобами.

Технологія живлення кукурудзи мікродобривами ґрунтується на внесенні мікроелементів у так звані критичні фази розвитку рослин та передпосівній обробці насіння комплексом мікроелементів, що забезпечують рослину стартовим запасом елементів живлення. Найкраще їх застосовувати в два періоди розвитку кукурудзи: 3-5 і 6-9 листків.


ТОВ «Агротехносоюз» пропонує для обробітки насіння препарат Гуміфілд Форте Брікс в.с., до складу якого входять:

· екстракт морських водоростей – 60 г/л;

· солі гумінових кислот - 135 г/л;

· в т.ч. амінокислоти - 20 г/л.

При обробці насіння прискорюється його проростання особливо в несприятливих умовах, стимулюється ріст кореневої системи на 25-30%, підвищується всмоктуюча здатність кореневих волосків.

Ефективним прийомом забезпечення рослин кукурудзи мікроелементами у фази інтенсивного росту та розвитку є позакореневе листкове підживлення препаратом: Фульвітал Плюс Zn з.п., 0,1 - 0,15 кг/га:

· фульвові кислоти – 750 г/кг;

· цинк (Zn) - 130 г/кг.

Фульвітал Плюс Zn – препарат, спеціально розроблений для стимуляції активного росту рослин та живлення їх цинком. Фульвові кислоти, які входять до складу препарату, є стимулятором росту. Обробка рослин кукурудзи в критичні фази препаратом Фульвітал Плюс Zn компенсує дефіцит цинку, сприяє активному поділу клітин, закладанню генеративних органів, стимуляції природного імунітету та фотосинтезу.

Ще одним препаратом, який забезпечує високу віддачу застосування на кукурудзі є препарат Фульвігрін Стимул в.с., 0,5 - 1,5 л/га. До його складу входять:

· фульвові кислоти - 100 г/л;

· екстракт морських водоростей - 100 г/л;

· азот - 100 г/л.

Фульвігрін Стимул – за рахунок фульвових кислот та фітогормонів, які містяться в екстракті морських водоростей, стимулює ріст рослин, закладання генеративних органів, сприяє активному фотосинтезу та збільшенню урожайності.

В умовах впливу стресів різної природи: посуха, низькі температури, заморозки, пригнічення гербіцидами, незбалансованого живлення внесення антистресантів та стимуляторів росту є одним з ефективних прийомів забезпечення рослин мікроелементами, які швидко проникають у рослину та допомагають їй розкрити генетичний потенціал.
Менеджер по Сумській та Чернігівській областях – Петро Лимар.


84 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page