top of page

Прибавки та прибутки від застосування гуматів: дані з полів

Якими б умовами не «радувала» аграріїв погода, але мета для них завжди залишається однаковою — підвищення врожайності культур та їх прибутковості. Остання досягається за рахунок ефективності технологій. Розберемося, яким чином можна отримувати прибутки і за інтенсивного типу вирощування культур, і в разі мінімальних затрат на технологіюзавдяки застосуванню гуматів.


Підвищення врожайності загалом досягається цілим комплексом технологічних елементів, які кожен виробник обирає відповідно до умов та можливостей господарства. Як можна «вписати» у свої схеми використання гуматів і який ефект при цьому можна отримати?

Як свідчить 12-річна практика компанії «Агротехносоюз», завдяки застосуванню по листу гуматів HuminTech, виготовлених із німецького леонардиту, підвищення врожайності в середньому може сягати 8-30% і більше, залежно від кількості внесень, регіону та погодних умов. Насамперед варто нагадати, що леонардит — особливо окислений вид бурого вугілля, і виготовлені з нього препарати містять високу концентрацію солей гумінових і фульвових кислот. Ці речовини мають значний позитивний вплив на рослини. Зокрема:

Солі гумінових кислот:

 • сприяють розвитку потужної кореневої системи на 12-22% і більше;

 • здійснюють профілактику стресів різної природи;

 • знижують окислювальний стрес на 11-23%;

 • сприяють синтезу амінокислот на 8-11%;

 • у 2-20 разів активують антиоксидантну ферментативну функцію;

 • нормалізують ріст як за високих значень рН, так і за низьких;

 • позитивно впливають на структуру врожаю.

Фульвові кислоти:

 • перетворюють елементи живлення у доступну для рослин форму за рахунок їх хелатування, підвищуючи коефіцієнт засвоєння на 15-27% і більше;

 • стимулюють гілкування та кущення на 12-26%;

 • прискорюють обмінні процеси у 5-10 разів;

 • стимулюють фотосинтез на 8-14%;

 • прискорюють проростання насіння.

Слід також зауважити, що наявні у препаратах фульвові, гумінові кислоти та інші речовини (амінокислоти, фітогормони тощо) знижують кліматичні стреси у рослин, що особливо актуально останнім часом. Наведемо результати проведених дослідів із застосуванням гуматів на трьох основних культурах — кукурудзі, соняшнику та сої — в рамках інтенсивних та стандартних технологій. А також аналітичні дані економічної ефективності використання цих речовин у різних регіонах.


Застосування гуматів на кукурудзі

Дослід 1. Попільнянський р-н, Житомирська обл. У господарстві практикують інтенсивний тип вирощування культур, відповідно була й обрана технологія.

І внесення: фаза 3-5 листків, препарат Фульвітал Плюс з.п. у нормі 0,15 кг/га. Таким чином було простимулювано закладання та формування генеративних органів кукурудзи, а також поліпшено живлення рослин. ІІ внесення: фаза 8-9 листків, препарат Фульвігрін Стимул в.с. в нормі 1,0 л/га. Препарат містить в складі аж три діючі речовини: фульвові кислоти 100 г/л, екстракт морських водоростей 100 г/л та азот 100 г/л, які простимулювали фототосинтез, ріст рослин та формування генеративних органів, що особливо важливо в цю фазу.

Затрати на застосування препаратів становили 15,8 €/га. Врожайність на контролі 13,11 т/га, на досліді 14,78 т/га. Навіть враховуючи, що врожайність перейшла рівень в 10 т/га, вдалося отримати додатковий приріст +1,67 т/га. Прибуток становив майже €300 з гектара. Дослід 2. Запорізький р-н, Запорізька обл. За стандартної технології, яку застосовує господарство, було важливо за мінімальних затрат отримати максимально високий прибуток. Фахівець компанії «Агротехносоюз» запропонував провести одне внесення. І внесення: Фаза 3-5 листків, препарат Фульвітал Плюс Zn з.п. у нормі 0,15 кг/га. Препарат містить 750 г/кг фульвових кислот та 130 г/кг цинку. За рахунок внесення компенсовано дефіцит цинку у рослин, посилено імунітет, простимульовано фотосинтез та закладено генеративні органи.


В кінці сезону приріст до контрольної ділянки становив 0,7 т/га. Вклали 228 грн/га, заробили 3976 грн/га (17 грн прибутку від кожної вкладеної гривні).

Економічний ефект Загалом же на кукурудзі зазвичай поводять 2-3 внесення гуматів протягом вегетації. Аналіз результатів за 2019 рік на цій культурі показав, що середній приріст становив близько 1,05 т/га. Середній показник затратної частини становив 382 грн/га, а середній показник отриманого прибутку — 6234 грн/га. Окупність від застосування 16:1. Якщо вивести середній показник приросту врожаю від застосування гуматів за 4 роки (2017, 2018, 2019, 2020), то отримаємо 0,88 т/га. При цьому затрати на застосування препаратів в середньому становили 417 грн/га, а прибуток — 4644 грн/га. Окупність від застосування 11:1. Порівняння приростів та прибутків від застосування препаратів окремо по роках, засвідчує, що гумати HuminTech забезпечують стабільні результати в різних районах вирощування упродовж низки років поспіль. Причому — незалежно від технологій, регіонів вирощування та умов сезону (див. діаграму).


Застосування гуматів на сої

Дослід №1. Лановецький район, Тернопільська обл. Мета досліду, що проводився в рамках застосовуваних господарством інтенсивних технологій, — максимально розкрити генетичний потенціал культури. Протягом вегетації проводили 3 внесення. І, ІІ внесення: Гуміфілд ВР-18 в.с. двічі в нормі 0,4 л/га. За рахунок 180 г/л солей гумінових кислот препарат простимулював ріст кореневої системи та розвиток бульбочкових бактерій. Забезпечив антистресовий ефект від різноманітних факторів. ІІІ внесення: У фазу наливу бобів Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га. До складу препарату входить 135 г/л солей гумінових кислот та 60 г/л амінокислот рослинного походження. Препарат допоміг рослинам протистояти стресовим факторам та простимулював формування більшої маси 1000 зерен.

За рахунок цих трьох внесень у підсумку отримали приріст порівняно з контролем 0,4 т/га (+10%). Дослід №2. Срібнянський р-н, Чернігівська обл. Технологія — стандартна, отже, і мета відповідна: отримати максимум від урожаю за мінімальних затрат. Гупати застосовували на 2 етапах. І обробка: Перед висівом посівний матеріал обробили препаратом Гуміфілд ВР-18 в.с. у нормі 1,0 л/т. Сходи отримали дружні та рівномірні, також препарат забезпечив антистресовий ефект до першого трійчастого листка та вплинув на формування бульбочкових бактерій. ІІ внесення: У фазу 3 трійчастих листків вносили також Гуміфілд ВР-18 в.с., в нормі 0,5 л/га. Він дав змогу рослинам відновитися після гербіцидного стресу та допоміг їм краще пристосуватись до посухи.


Приріст від застосування цієї схеми становив 0,2 т/га. Затрати – 3,9 €/га, прибуток 87,1 €/га. Окупність препаратів 22:1.

Економічний ефект Аналіз даних, зібраних компанією «Агротехносоюз» за результатами застосування гуматів на сої в різних областях за різні роки, показує, що середній приріст врожаю при цьому коливався в межах від 0,19 до 0,27 т/га. Спираючись на дані наведеної нижче діаграми, можна обчислити середній показник приросту від 2-3 внесень, який становить 0,25 т/га. Затрати в середньому становили 171 грн, а прибуток 3430 грн. Тобто окупність застосування гуматів на сої в середньому сягає 20:1! Якщо ж порівнювати результати трьох років (2017-2019), то найвищий середній показник прибутку був у 2018-му – 3737 грн/га.


Застосування гуматів на соняшнику

Також вагомий ефект приносить застосування гуматів і на соняшнику. Як правило, протягом вегетації на цій культурі проводять 2-3 внесення антистресантів та стимуляторів росту. Аналіз даних, отриманих за останні 4 роки (2017-2020 рр.) свідчить, що середній показник приросту від застосування гуматів за цей період коливався від 0,15 т/га до 0,27 т/га. При цьому середній показник прибутку по роках був у межах від 1742 до 3185 грн/га, тоді як затрати на застосування — від 110 до 327 грн/га. Можемо підрахувати, що вклавши 1 грн на застосування препаратів німецького виробництва компанії HuminTech, незалежно від року, погодних умов та технології, можна додатково заробити в середньому від 10 до 16 грн.

Наведені результати застосування препаратів HuminTech на основних маржинальних культурах у різних регіонах України підтверджують, що якісні гумати справді забезпечують високі прибутки навіть за мінімальних затрат. А приріст можна отримати, незалежно від ґрунтово-кліматичних умов, технологій господарств та дії стресових чинників в умовах різних років.

Для отримання стабільно високих показників врожаю, для реалізації генетичного потенціалу сортів та гібридів, для усунення наслідків стресів у рослин рекомендуємо вам застосовувати препарати німецького виробництва HuminTech. У разі виникнення питань щодо застосування, звертайтесь до регіональних представників компанії «Агротехносоюз», які є в усіх областях України. Номери телефонів відображені на сайті або останній сторінці каталогу. Наша команда завжди готова забезпечити вас підтримкою та технологічним супроводом! Євгеній Вовненко, агроном компанії «Агротехносоюз»
27 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page