Прибавки та прибутки від застосування гуматів: дані з полів

Якими б умовами не «радувала» аграріїв погода, але мета для них завжди залишається однаковою — підвищення врожайності культур та їх прибутковості. Остання досягається за рахунок ефективності технологій. Розберемося, яким чином можна отримувати прибутки і за інтенсивного типу вирощування культур, і в разі мінімальних затрат на технологіюзавдяки застосуванню гуматів.


Підвищення врожайності загалом досягається цілим комплексом технологічних елементів, які кожен виробник обирає відповідно до умов та можливостей господарства. Як можна «вписати» у свої схеми використання гуматів і який ефект при цьому можна отримати?

Як свідчить 12-річна практика компанії «Агротехносоюз», завдяки застосуванню по листу гуматів HuminTech, виготовлених із німецького леонардиту, підвищення врожайності в середньому може сягати 8-30% і більше, залежно від кількості внесень, регіону та погодних умов. Насамперед варто нагадати, що леонардит — особливо окислений вид бурого вугілля, і виготовлені з нього препарати містять високу концентрацію солей гумінових і фульвових кислот. Ці речовини мають значний позитивний вплив на рослини. Зокрема:

Солі гумінових кислот:

 • сприяють розвитку потужної кореневої системи на 12-22% і більше;

 • здійснюють профілактику стресів різної природи;

 • знижують окислювальний стрес на 11-23%;

 • сприяють синтезу амінокислот на 8-11%;

 • у 2-20 разів активують антиоксидантну ферментативну функцію;

 • нормалізують ріст як за високих значень рН, так і за низьких;

 • позитивно впливають на структуру врожаю.

Фульвові кислоти:

 • перетворюють елементи живлення у доступну для рослин форму за рахунок їх хелатування, підвищуючи коефіцієнт засвоєння на 15-27% і більше;

 • стимулюють гілкування та кущення на 12-26%;

 • прискорюють обмінні процеси у 5-10 разів;

 • стимулюють фотосинтез на 8-14%;

 • прискорюють проростання насіння.

Слід також зауважити, що наявні у препаратах фульвові, гумінові кислоти та інші речовини (амінокислоти, фітогормони тощо) знижують кліматичні стреси у рослин, що особливо актуально останнім часом. Наведемо результати проведених дослідів із застосуванням гуматів на трьох основних культурах — кукурудзі, соняшнику та сої — в рамках інтенсивних та стандартних технологій. А також аналітичні дані економічної ефективності використання цих речовин у різних регіонах.


Застосування гуматів на кукурудзі

Дослід 1. Попільнянський р-н, Житомирська обл. У господарстві практикують інтенсивний тип вирощування культур, відповідно була й обрана технологія.

І внесення: фаза 3-5 листків, препарат Фульвітал Плюс з.п. у нормі 0,15 кг/га. Таким чином було простимулювано закладання та формування генеративних органів кукурудзи, а також поліпшено живлення рослин. ІІ внесення: фаза 8-9 листків, препарат Фульвігрін Стимул в.с. в нормі 1,0 л/га. Препарат містить в складі аж три діючі речовини: фульвові кислоти 100 г/л, екстракт морських водоростей 100 г/л та азот 100 г/л, які простимулювали фототосинтез, ріст рослин та формування генеративних органів, що особливо важливо в цю фазу.

Затрати на застосування препаратів становили 15,8 €/га. Врожайність на контролі 13,11 т/га, на досліді 14,78 т/га. Навіть враховуючи, що врожайність перейшла рівень в 10 т/га, вдалося отримати додатковий приріст +1,67 т/га. Прибуток становив майже €300 з гектара. Дослід 2. Запорізький р-н, Запорізька обл. За стандартної технології, яку застосовує господарство, було важливо за мінімальних затрат отримати максимально високий прибуток. Фахівець компанії «Агротехносоюз» запропонував провести одне внесення. І внесення: Фаза 3-5 листків, препарат Фульвітал Плюс Zn з.п. у нормі 0,15 кг/га. Препарат містить 750 г/кг фульвових кислот та 130 г/кг цинку. За рахунок внесення компенсовано дефіцит цинку у рослин, посилено імунітет, простимульовано фотосинтез та закладено генеративні органи.


В кінці сезону приріст до контрольної ділянки становив 0,7 т/га. Вклали 228 грн/га, заробили 3976 грн/га (17 грн прибутку від кожної вкладеної гривні).

Економічний ефект Загалом же на кукурудзі зазвичай поводять 2-3 внесення гуматів протягом вегетації. Аналіз результатів за 2019 рік на цій культурі показав, що середній приріст становив близько 1,05 т/га. Середній показник затратної частини становив 382 грн/га, а середній показник отриманого прибутку — 6234 грн/га. Окупність від застосування 16:1. Якщо вивести середній показник приросту врожаю від застосування гуматів за 4 роки (2017, 2018, 2019, 2020), то отримаємо 0,88 т/га. При цьому затрати на застосування препаратів в середньому становили 417 грн/га, а прибуток — 4644 грн/га. Окупність від застосування 11:1. Порівняння приростів та прибутків від застосування препаратів окремо по роках, засвідчує, що гумати HuminTech забезпечують стабільні результати в різних районах вирощування упродовж низки років поспіль. Причому — незалежно від технологій, регіонів вирощування та умов сезону (див. діаграму).


Застосування гуматів на сої

Дослід №1. Лановецький район, Тернопільська обл. Мета досліду, що проводився в рамках застосовуваних господарством інтенсивних технологій, — максимально розкрити генетичний потенціал культури. Протягом вегетації проводили 3 внесення. І, ІІ внесення: Гуміфілд ВР-18 в.с. двічі в нормі 0,4 л/га. За рахунок 180 г/л солей гумінових кислот препарат простимулював ріст кореневої системи та розвиток бульбочкових бактерій. Забезпечив антистресовий ефект від різноманітних факторів. ІІІ внесення: У фазу наливу бобів Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га. До складу препарату входить 135 г/л солей гумінових кислот та 60 г/л амінокислот рослинного походження. Препарат допоміг рослинам протистояти стресовим факторам та простимулював формування більшої маси 1000 зерен.

За рахунок цих трьох внесень у підсумку отримали приріст порівняно з контролем 0,4 т/га (+10%). Дослід №2. Срібнянський р-н, Чернігівська обл. Технологія — стандартна, отже, і мета відповідна: отримати максимум від урожаю за мінімальних затрат. Гупати застосовували на 2 етапах. І обробка: Перед висівом посівний матеріал обробили препаратом Гуміфілд ВР-18 в.с. у нормі 1,0 л/т. Сходи отримали дружні та рівномірні, також препарат забезпечив антистресовий ефект до першого трійчастого листка та вплинув на формування бульбочкових бактерій. ІІ внесення: У фазу 3 трійчастих листків вносили також Гуміфілд ВР-18 в.с., в нормі 0,5 л/га. Він дав змогу рослинам відновитися після гербіцидного стресу та допоміг їм краще пристосуватись до посухи.


Приріст від застосування цієї схеми становив 0,2 т/га. Затрати – 3,9 €/га, прибуток 87,1 €/га. Окупність препаратів 22:1.

Економічний ефект Аналіз даних, зібраних компанією «Агротехносоюз» за результатами застосування гуматів на сої в різних областях за різні роки, показує, що середній приріст врожаю при цьому коливався в межах від 0,19 до 0,27 т/га. Спираючись на дані наведеної нижче діаграми, можна обчислити середній показник приросту від 2-3 внесень, який становить 0,25 т/га. Затрати в середньому становили 171 грн, а прибуток 3430 грн. Тобто окупність застосування гуматів на сої в середньому сягає 20:1! Якщо ж порівнювати результати трьох років (2017-2019), то найвищий середній показник прибутку був у 2018-му – 3737 грн/га.


Застосування гуматів на соняшнику

Також вагомий ефект приносить застосування гуматів і на соняшнику. Як правило, протягом вегетації на цій культурі проводять 2-3 внесення антистресантів та стимуляторів росту. Аналіз даних, отриманих за останні 4 роки (2017-2020 рр.) свідчить, що середній показник приросту від застосування гуматів за цей період коливався від 0,15 т/га до 0,27 т/га. При цьому середній показник прибутку по роках був у межах від 1742 до 3185 грн/га, тоді як затрати на застосування — від 110 до 327 грн/га. Можемо підрахувати, що вклавши 1 грн на застосування препаратів німецького виробництва компанії HuminTech, незалежно від року, погодних умов та технології, можна додатково заробити в середньому від 10 до 16 грн.

Наведені результати застосування препаратів HuminTech на основних маржинальних культурах у різних регіонах України підтверджують, що якісні гумати справді забезпечують високі прибутки навіть за мінімальних затрат. А приріст можна отримати, незалежно від ґрунтово-кліматичних умов, технологій господарств та дії стресових чинників в умовах різних років.

Для отримання стабільно високих показників врожаю, для реалізації генетичного потенціалу сортів та гібридів, для усунення наслідків стресів у рослин рекомендуємо вам застосовувати препарати німецького виробництва HuminTech. У разі виникнення питань щодо застосування, звертайтесь до регіональних представників компанії «Агротехносоюз», які є в усіх областях України. Номери телефонів відображені на сайті або останній сторінці каталогу. Наша команда завжди готова забезпечити вас підтримкою та технологічним супроводом! Євгеній Вовненко, агроном компанії «Агротехносоюз»

#гумати #гуміфілд #антистресанти #соя #кукурудза #соняшник #технологія вирощування #урожай #Агротехносоюз

12 переглядів0 коментарів