Прибавки та прибутки від застосування гуматів: дані з полів

Якими б умовами не «радувала» аграріїв погода, але мета для них завжди залишається однаковою — підвищення врожайності культур та їх прибутковості. Остання досягається за рахунок ефективності технологій. Розберемося, яким чином можна отримувати прибутки і за інтенсивного типу вирощування культур, і в разі мінімальних затрат на технологіюзавдяки застосуванню гуматів.


Підвищення врожайності загалом досягається цілим комплексом технологічних елементів, які кожен виробник обирає відповідно до умов та можливостей господарства. Як можна «вписати» у свої схеми використання гуматів і який ефект при цьому можна отримати?

Як свідчить 12-річна практика компанії «Агротехносоюз», завдяки застосуванню по листу гуматів HuminTech, виготовлених із німецького леонардиту, підвищення врожайності в середньому може сягати 8-30% і більше, залежно від кількості внесень, регіону та погодних умов. Насамперед варто нагадати, що леонардит — особливо окислений вид бурого вугілля, і виготовлені з нього препарати містять високу концентрацію солей гумінових і фульвових кислот. Ці речовини мають значний позитивний вплив на рослини. Зокрема:

Солі гумінових кислот:

 • сприяють розвитку потужної кореневої системи на 12-22% і більше;

 • здійснюють профілактику стресів різної природи;

 • знижують окислювальний стрес на 11-23%;

 • сприяють синтезу амінокислот на 8-11%;

 • у 2-20 разів активують антиоксидантну ферментативну функцію;

 • нормалізують ріст як за високих значень рН, так і за низьких;

 • позитивно впливають на структуру врожаю.

Фульвові кислоти:

 • перетворюють елементи живлення у доступну для рослин форму за рахунок їх хелатування, підвищуючи коефіцієнт засвоєння на 15-27% і більше;

 • стимулюють гілкування та кущення на 12-26%;

 • прискорюють обмінні процеси у 5-10 разів;

 • стимулюють фотосинтез на 8-14%;

 • прискорюють проростання насіння.

Слід також зауважити, що наявні у препаратах фульвові, гумінові кислоти та інші речовини (амінокислоти, фітогормони тощо) знижують кліматичні стреси у рослин, що особливо актуально останнім часом. Наведемо результати проведених дослідів із застосуванням гуматів на трьох основних культурах — кукурудзі, соняшнику та сої — в рамках інтенсивних та стандартних технологій. А також аналітичні дані економічної ефективності використання цих речовин у різних регіонах.


Застосування гуматів на кукурудзі

Дослід 1. Попільнянський р-н, Житомирська обл. У господарстві практикують інтенсивний тип вирощування культур, відповідно була й обрана технологія.

І внесення: фаза 3-5 листків, препарат Фульвітал Плюс з.п. у нормі 0,15 кг/га. Таким чином було простимулювано закладання та формування генеративних органів кукурудзи, а також поліпшено живлення рослин. ІІ внесення: фаза 8-9 листків, препарат Фульвігрін Стимул в.с. в нормі 1,0 л/га. Препарат містить в складі аж три діючі речовини: фульвові кислоти 100 г/л, екстракт морських водоростей 100 г/л та азот 100 г/л, які простимулювали фототосинтез, ріст рослин та формування генеративних органів, що особливо важливо в цю фазу.

Затрати на застосування препаратів становили 15,8 €/га. Врожайність на контролі 13,11 т/га, на досліді 14,78 т/га. Навіть враховуючи, що врожайність перейшла рівень в 10 т/га, вдалося отримати додатковий приріст +1,67 т/га. Прибуток становив майже €300 з гектара. Дослід 2. Запорізький р-н, Запорізька обл. За стандартної технології, яку застосовує господарство, було важливо за мінімальних затрат отримати максимально високий прибуток. Фахівець компанії «Агротехносоюз» запропонував провести одне внесення. І внесення: Фаза 3-5 листків, препарат Фульвітал Плюс Zn з.п. у нормі 0,15 кг/га. Препарат містить 750 г/кг фульвових кислот та 130 г/кг цинку. За рахунок внесення компенсовано дефіцит цинку у рослин, посилено імунітет, простимульовано фотосинтез та закладено генеративні органи.