top of page

Стимулювання засвоєння елементів живлення


Застосування препарату Фульвітал Плюс змінює вміст загального азоту, фосфору і калію в листках, що забезпечує кращий режим живлення плодових, навіть без внесення добрив в грунт.


Був проведений дослід з застосуванням Фульвіталу Плюс в саду на яблунях. Повторність досліду трикратна. Всі обліки і аналізи проводилися згідно загальноприйнятої методики.

Мета досліду – вивчення впливу препарату на стимулювання засвоєння поживних речовин з грунту.


Стандарт NPK + мікроелементи (24 кг/га)

До цвітіння 4,0 кг/га 20:20:20

Після цвітіння 4,0 кг/га 15:8:25

Інтенсивний ріст плодів 4,0 кг/га х 3 рази через 15 днів 15:8:25


Фульвітал Плюс (3,6 кг/га)

До цвітіння 0,6 кг/га

Після цвітіння 0,6 кг/га

Інтенсивний ріст плодів 0,6 кг/га х 4 рази через 15 днів


Третя ділянка - внесення препарату Фульвітал Плюс з.п. 750 г/кг. За шість внесень – 2,7 кг/га фульвових кислот.


На контрольній ділянці дерева обробляли водою.

На ділянці з застосуванням стандарту NPK + мікроелементи було внесено за 5 обробок N – 3,2 кг/га, P – 2,08 кг/га, K – 4,8 кг/га.


Застосування Фульвіталу Плюс збільшує вміст азоту, фосфору і калію в листках яблуні на: N – 45 %; P – 23%; K – 24% по відношенню до контролю, і по відношенню до еталону на: N – 5,8%; P – 7,5%.


На формування урожаю яблуня на кожну тону виносить 2,5кг азоту, 0,7 кг фосфору і 3,5 кг калію. За рахунок природньої родючості грунту було отримано урожайність 30 т/га.


При внесені препарату Фульвітал Плюс з.п. урожайність склала – 36 т/га, а це додаткове засвоєння елементів живлення. В порівнянні до контролю +15 кг/га азоту, + 4,2 кг/га фосфору і +21 кг/га калію. З врахуванням коефіцієнтів засвоєння, отримуємо додаткове використання на 1 га у фізичній вазі: азоту – 23 кг, фосфору – 21кг, калію – 32 кг, що відповідає внесенню:

50 кг карбаміду,

108 кг суперфосфату

55 кг калію хлористому.


Суттєвим фактором закладання урожаю є фотосинтетична діяльність, яка залежить від роботи листового апарату. При застосуванні Фульвіталу Плюс площа одного ростового листка збільшувалася на 3,79 см², а розеткового - на 4,1 см².

Фульвові кислоти із-за невеликої маси молекули легко проникають в рослини, транспортуючи елементи живлення. Це пришвидшує обмін речовин і збільшує швидкість кореневих виділень, які впливають на засвоєння поживних речовин з грунту.

Показники біохімічного складу підтверджують, що обробіток даним препаратом покращує смакові якості яблук, збільшує вміст цукрів до 15,62%, вітаміну С до15,75%, на контролі відповідно – 14,16 і 11,16%.

Застосування препарату Фульвітал Плюс з.п. дало змогу отримати додатково 6 т/га яблук, порівняно з контролем. Середня маса плодів - 95 г, і вони були більш вирівняні, мали кращий товарний вигляд. Урожайність на контролі – 30 т/га, середня маса плодів – 63 г.

При реалізації товаровиробниками яблук по 3-4,5 грн/кг - це 6000х3,0=18000 гривень. Затрати на препарат Фульвітал Плюс з.п. на 1 га – 3456 гривень плюс затрати технічні на шість обробок одного га – 2130 грн.


Чистий дохід господарства – 12414 грн/га


Автор: провідний агроном-технолог компанії Агротехносоюз

Руслана Богова
19 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page