top of page

Усе починається з насіння


Для озимої пшениці важливо, щоб насіння мало високу польову схожість та енергію проростання, а сходи були швидкими та дружніми. Затримку появи сходів і навіть їх загибель зазвичай викликають посуха, екстремальні температури, недостатня аерація, кислотність або засоленість ґрунту, ушкодження шкідниками тощо.

Тому, застосовуючи в передпосівній обробці насіння спеціально розроблений препарат Гуміфілд Форте Брікс компанії Humintech (Німеччина), ми можемо впливати на наступні чинники під час проростання насіння:

  • Підвищувати енергію проростання насіння

  • Прискорювати проростання насіння в несприятливих умовах

  • Підвищувати польову схожість

  • Знижувати пригнічення насіння протруйниками

  • Стимулювати ріст кореневої системи на 25-30%

  • Підвищувати всмоктуючу здатність кореневих волосків

У господарстві СТОВ «Переможець» було закладено дослід з метою порівняння різних спеціалізованих препаратів для обробки насіння озимої пшениці. У схемі досліду було застосовано два препарати: Гуміфілд Форте Брікс (солі гумінових кислот – 135 г/л, екстракт морських водоростей – 60 г/л) та як контроль (технологія господарства) – препарат з вмістом екстракту морських водоростей – 300 г/л, екстракту рослин – 200 г/л, (в тому числі: N загальний – 5,0 г/л, Р₂О₅ – менше 0,1 г/л, K₂O – 5,0 г/л).

Обробка насіння та сівба були проведені у жовтні 2020 року в умовах слабкого забезпечення вологою. Обстеження виробничо-дослідних посівів озимої пшениці проводилось 12 листопада, були відібрані зразки рослин з дослідної та контрольної ділянок (фото нижче).

Потрібно зауважити, що ключову фізіологічну роль у процесі проростання насіння відіграють фітогормони, які входять до складу екстракту морських водоростей у препараті Гуміфілд Форте Брікс. Вони забезпечують стимулювання проростання насіння, поділ та подовження клітин кореневої системи, утворення великої кількості кореневих волосків, збільшення об’єму кореневої системи, більш активне надходження води і поживних речовин у рослину. В свою чергу, солі гумінових кислот зменшують дію стресів різної природи, посилюють обмін речовин, сприяють збільшенню числа первинних корінців.


Враховуючи результати відбору зразків, можна зробити висновок, що використання Гуміфілд Форте Брікс, завдяки екстракту морських водоростей в синергії з солями гумінових кислот, дає універсальний продукт із високою біологічною активністю для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур.

Автор:

Чубко Олександр

Менеджер з питань регіонального розвитку

ТОВ «Агротехносоюз»

#Агротехносоюз #Humintech #озима пшениця # Гуміфілд Форте Брікс #солі гумінових кислот #екстракт морських водоростей


42 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page