top of page

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ?

Вовненко Євгеній

заступник директора з розвитку продукту, ТОВ «Агротехносоюз» Значне подорожчання добрив змусило аграріїв значно скоротити норми, а в деяких випадках зовсім відмовитись від їх внесення. В таких умовах існує сенс зосередитись на пошуку технологій вирощування культур, які є більш рентабельними.

В цій статті ви дізнаєтесь: як стимулювати рослини максимально-ефективно використати кожен грам діючої речовини добрив, підвищити рентабельність вашого поля та збільшити прибутки!

Для початку давайте згадаємо для чого рослинам необхідні мінеральні елементи (NPK)? Насампе­ред вони необхідні для забезпечення ефективної роботи найголовнішого фізіологічного процесу в рослинах – фотосинтезу. Від фотосинтетичної діяльності напряму залежить майбутня урожайність. За рахунок фотосинтезу рослини утворюють понад 90% сухої біомаси рослин, а за рахунок поглинання мінеральних речовин лише 10%. Наприклад, після колосіння пшениці основним джерелом надходження асимілянтів до зернівки та формування маси 1000 зерен є ефективна робота фотосинтетичної діяльності: прапорцевого листка, підпрапорцевого листка та колоса.

Тому в цій статті ми будемо відштовхуватись від того, що врожайність рослини формують за рахунок продуктив­ного фотосинтезу, а мінеральне живлення, волога та інше – це складові, які впливають на його ефективну роботу. До речі, спеціалісти компанії Агротехносоюз для збільшення маси 1000 насінин пшениці рекомендують застосовувати Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,4 л/га або Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га в період між 10-м і 25-м днем після цвітіння. В цей період у зерні утво­рюється та накопичується більше 50% органічних речовин.


Вплив солей гумінових кислот Humintech на розвиток кореневої системи. Очевидно, що для ефективного засво­єння рослинами мінеральних елементів живлення (NPK) необхідна добре розвинена коренева система. Солі гумі­нових кислот, які містяться в препаратах Humintech мають потужний стимулюючий вплив на ріст кореневої системи!

В 2018 році зарубіжними науковцями було встановлено, що сіль гумінової кислоти містить ауксин! А позакореневе підживлення солями гумінових кислот збільшує концен­трацію індоліл-3-оцтвої кислоти в коренях вже через 48 годин після обробки. Індоліл-3-оцтва кислота – це один із найпоширеніших ауксинів, фітогормон, який стимулює ріст кореневої системи!Таким чином застосування препарату Гуміфілд ВР-18 в.с., який містить 180 г/л солей гумі­нових кислот дозволяє стимулювати додатковий ріст кореневої системи рослин на 17-30%.


Потужніша коренева система, за рахунок більшої площі та кількості кореневих волосків допомагає рослинам ефективніше засвоювати внесені добрива та вологу.


Від розвитку кореневої системи на початкових етапах вегетації дуже залежить подальший ріст та розвиток рослин. Тому важливо стимулювати рослинки вже під час проростання. Для цього компанія Humintech рекомендує провести обробку насіння препаратами Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т або Фульвігрейн Сід в.с., 1,0 л/т (підсилений дією гібереліну).

Переваги обробки насіння препаратами Гуміфілд Форте Брікс в.с., та Фульвігрейн Сід в.с., :

• Стимулювання росту кореневої системи.

– Кількість зародкових корінців до 25%.

– Довжини корінців до 15%.

– Маси корінців до 20%.

• Підвищення схожості насіння.

– При нестачі вологи до 18%.

– При післядії гербіцидів до 23%.

Добре розвинена коренева системи, також допомагає рослинам легше перенести умови дефіциту вологи, адже рослини діставатимуть вологу з нижніх шарів ґрунту.

Найінтенсивніше розвиток кореневої системи відбу­вається на початкових етапах вегетації. Для прикладу, у пшениці озимої коренева система в осінній період росте зі швидкістю до 2,5 см на добу, а навесні 1,5 см. Тому для розвитку потужної кореневої системи спеціалісти ком­панії Агротехносоюз рекомендують провести декілька внесень препарату Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,4 л/га або Фульвігрейн Класик в.с., 0,4 л/га на початкових етапах вегетації рослин! (У пшениці це початок та середина кущення).


Як підвищити ефективність використання мінераль­них елементів (NPK) рослинами? Варто звернути увагу на припосівне внесення добрив в комплексі з Гуміфілд ВР-18 в.с. Внесення дозволяє забезпечити рослини що проростають ключовими елементними живлення вже на початкових етапах проростання. Припосівне внесення РКД в комплексі з антистресантом Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,5 л/га, збільшує ефективність використання азоту, фосфору, калію рослинами та стимулює розвиток ко­реневої системи! Також ефективним є застосування препаратів Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га або Гуміфілд в.г., 0,4 л/га по вегетації. За рахунок позако­реневих внесень підвищується коефіцієнт використання добрив рослинами, які були внесені в ґрунт в основне удобрення та тих які залишились в ґрунті після внесення в попередні роки!Застосування препаратів Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,4 л/га та Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га підвищує кількість засвоєних добрив (NPK) рослинами з ґрунту!


Внесення по вегетації препарату Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га, стимулює дихання та виділення корене­вою системою органічних кислот! Коли клітини погли­нають кисень, кореневою системою в ґрунт виділяються катіони водню та аніони бікарбонату (НСО3-). Вони є обмінним фондом для поглинання іонів ґрунту кореневою системою. Тобто, існує пряма залежність між збільшенням інтенсивності дихання і поліпшенням засвоєння елементів живлення з ґрунту.


Вплив дії стресових факторів на порушення живлення, сповільнення фотосинтезу та зниження врожайності. В рослин обмежений період вегетації, для прикладу в соняшнику він складає в середньому біля 100 днів. Для того, щоб рослини максимально розкрили генетичний потенціал дуже важливо, щоб рослини активно розвивались кожен день! При дії стресів на рослини, наприклад пригнічення від гербіцидів, рослини на 3-4 дні майже повністю призупиняють розвиток та ще 6-10 днів поступово відновлюються. Кожен день такого стресу це 1% втрати врожаю. Застосування препарату Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га або Фульвігрін Антистрес в.с., 0,5-1,0 л/га прискорює виведен­ня рослин зі стану стресу. Таким чином рослини будуть відновлюватись не 9-14 днів, а 5-8 днів, що дозволить зменшити втрати врожаю на 5-8%.


Таким чином, для того, щоб підвищити ефективність використання елементів живлення (NPK) важливо:

1. Провести локальне внесення добрив в комплексі з Гуміфілд в.г., 0,1-0,24 кг/га або Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,5-1,0 л/га.

2. Обробити насіння препаратом Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т або Фульвігрейн Сід в.с. 1,0 л/т для підвищення схожості насіння та маси, довжини й кількості корінців!

3. Провести 1-2 позакореневих обробки препаратом Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,4 л/га на ранніх етапах вегетації. Це забезпечить розвиток добре розвиненої кореневої систе­ми, підвищить кількість засвоєних поживних речовин та вологи.

4. Провести 1-2 позакореневе внесення препаратів Humintech із вмістом фульвових кислот (Фульвітал Плюс) в фазу закладання продуктивних органів. Це додатково стимулює дихання рослин, фотосинтез та засвоєння еле­ментів живлення.

5. Провести обприскування після цвітіння препарату Гуміфілд в.г., 0,4 л/га або Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га для наливу маси 1000 зерен.

6. У випадку дії стресів застосувати антистресант (Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га, Фульвігрейн Антистрес в.с., 0,4 л/га або Фульвігрін Анти­стрес в.с., 0,5-1,0 л/га).


Застосовуйте препарати німецької компанії Humintech (Гуміфілд, Фульвітал Плюс та інші) для підви­щення коефіцієнту засвоєння таких важливих елементів живлення, як азот, фосфор та калій. Обробка насіння та 2-3 внесення по вегетації забезпечує формування вищої врожайності на 8-20% та отримання додаткових при­бутків. Рентабельність інвестованих коштів у препарати Humintech складає понад 360%.Економічна ефективність застосування

РКД в комплексі з Гуміфілд ВР-18 в.г.

Рекомендована норма застосування препарату Гуміфілд ВР-18 в.с., з РКД складає 0,4-1,0 л/га

108 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page