top of page
ДЕФІЦИТ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Значне подорожчання добрив змушує аграріїв значно скорочувати норми, а в деяких випадках зовсім відмовлятись від їх внесення. В таких умовах існує сенс зосередитись на пошуку технологій вирощування культур, які є більш рентабельними. Пропонуємо розглянути: як стимулювати рослини максимально-ефективно використати кожен грам діючої речовини внесених добрив, підвищити рентабельність вашого поля та збільшити прибутки!

Дефіцит живлення, живлення, мінеральні елементи, азот, фосфор, доступніть, NPK, гумат

Для початку давайте згадаємо для чого рослинам необхідні мінеральні елементи (NPK)? Насамперед вони необхідні для забезпечення ефективної роботи найголовнішого фізіологічного процесу в рослинах – фотосинтезу. Від фотосинтетичної діяльності напряму залежить майбутня урожайність. За рахунок фотосинтезу рослини утворюють понад 90% сухої біомаси рослин, а ра рахунок поглинання мінеральних речовин лише 10%. Наприклад, після колосіння пшениці основним джерелом надходження асимілянтів до зернівки та формування маси 1000 зерен є ефективна робота фотосинтетичної діяльності: прапорцевого листка, підпрапорцевого листка та колоса.

Тому в цій статті ми будемо відштовхуватись від того, що врожайність рослини формують за рахунок продуктивного фотосинтезу, а мінеральне живлення, волога та інше - це складові, які впливають на його ефективну роботу. До речі, спеціалісти компанії Агротехносоюз для збільшення маси 1000 насінин пшениці рекомендують застосовувати Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,4 л/га або Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га в період між
10-м і 25-м днем після цвітіння. В цей період у зерні утворюється та накопичується більше 50% органічних речовин.
 

ВПЛИВ СОЛЕЙ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ HUMINTECH НА РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ

Очевидно, що для ефективного засвоєння рослинами мінеральних елементів живлення (NPK) необхідна добре розвинена коренева система. Солі гумінових кислот, які містяться в препаратах Humintech мають потужний стимулюючий вплив на ріст кореневої системи!

В 2018 році зарубіжними науковцями було встановлено, що сіль гумінової кислоти містить ауксин! А позакореневе підживлення солями гумінових кислот збільшує концентрацію індоліл-3-оцтвої кислоти в коренях вже через 48 годин після обробки. Індоліл-3-оцтва кислота – це один із найпоширеніших ауксинів, фітогормон, який стимулює ріст кореневої системи!

Дефіцит живлення, живлення, мінеральні елементи, азот, фосфор, доступніть, NPK, гумат

Таким чином застосування препарату
Гуміфілд ВР-18 в.с., який містить 180

г/л солей гумінових кислот дозволяє стимулювати ріст кореневої системи рослин на 17-30%.

Потужніша коренева система, за рахунок більшої площі та кількості кореневих волосків допомагає рослинам ефективніше засвоювати внесені добрива та вологу.

Від розвитку кореневої системи на початкових етапах вегетації дуже залежить подальший ріст та розвиток рослин. Тому важливо стимулювати рослинки вже під час проростання. Для цього компанія Humintech рекомендує провести обробку насіння препаратами Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т або Фульвігрейн Сід в.с., 1,0 л/т (підсилений дією гібереліну).

Переваги обробки насіння препаратами Гуміфілд Форте Брікс в.с., та Фульвігрейн Сід в.с., :

 • Стимулювання росту кореневої системи

 • Кількість зародкових корінців до 25%

 • Довжини корінців до 15%

 • Маси корінців до 20%

 • Підвищення схожості насіння

  • при нестачі вологи до 18%

  • при післядії гербіцидів до 23%

 

Добре розвинена коренева системи, також допомагає рослинам легше перенести умови дефіциту вологи, адже рослини діставатимуть вологу з нижніх шарів ґрунту.

Найінтенсивніше розвиток кореневої системи відбувається на початкових етапах вегетації. Для прикладу, у пшениці озимої коренева система в осінній період росте зі швидкістю до 2,5 см на добу, а навесні 1,5 см. Тому для розвитку потужної кореневої системи спеціалісти компанії Агротехносоюз рекомендують провести декілька внесень препарату Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,4 л/га та Фульвігрейн Класик в.с., 0,4 л/га на початкових етапах вегетації рослин! (У пшениці це початок та середина кущення).

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (NPK) РОСЛИНАМИ?

Варто звернути увагу на припосівне внесення добрив в комплексі з Гуміфілд ВР-18 в.с. Внесення дозволяє забезпечити рослини що проростають ключовими елементними живлення вже на початкових етапах проростання. Припосівне внесення РКД в комплексі з антистресантом та стимулятором росту Гуміфілд ВР-18 в.с., збільшує ефективність використання азоту, фосфору, калію рослинами та стимулює розвиток кореневої системи! Також ефективним є застосування препаратів Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га та Гуміфілд в.г., 0,4 л/га по вегетації. За рахунок позакореневих внесень підвищується коефіцієнт використання добрив рослинами, які були внесені в ґрунт в основне удобрення та тих які залишились в ґрунті після внесення в попередні роки!

Застосування препаратів Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,4 л/га та Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га підвищує кількість засвоєних добрив (NPK) рослинами з ґрунту!

Дефіцит живлення, живлення, мінеральні елементи, азот, фосфор, доступніть, NPK

Внесення по вегетації препарату Фульвітал Плюс в.с., 0,45 л/га, стимулює дихання та виділення кореневою системою органічних кислот! Коли клітини поглинають кисень, кореневою системою в ґрунт виділяються катіони водню та аніони бікарбонату (НСО3-). Вони є обмінним фондом для поглинання іонів ґрунту кореневою системою. Тобто, існує пряма залежність між збільшенням інтенсивності дихання і поліпшенням засвоєння елементів живлення з ґрунту.

внесення ркд, ркд, рідкі добрива, гуміфілд, гумат, живлення

Рекомендована норма застосування препарату Гуміфілд ВР-18 в.с., з РКД складає 0,4-1,0 л/га

ВПЛИВ ДІЇ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ НА ПОРУШЕННЯ ЖИВЛЕННЯ, СПОВІЛЬНЕННЯ ФОТОСИНТЕЗУ ТА ЗНИЖЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

В рослин обмежений період вегетації, для прикладу в соняшнику він складає в середньому біля 100 днів. Для того, щоб рослини максимально розкрили генетичний потенціал дуже важливо, щоб рослини активно розвивались кожен день! При дії стресів на рослини, наприклад пригнічення від гербіцидів, рослини на 3-4 дні майже повністю призупиняють розвиток та ще 6-10 днів поступово відновлюються. Кожен день такого стресу це 1% втрати врожаю. Застосування препарату Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га або Фульвігрін Антистрес в.с., 0,5-1,0 л/га прискорює виведення рослин зі стану стресу. Таким чином рослини будуть відновлюватись не 9-14 днів, а 5-8 днів, що дозволить зменшити втрати врожаю на 5-8%.

НАЙКРАЩА ВІДПОВІДЬ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЖИВЛЕННЯ

 1. Провести локальне внесення добрив в комплексі з Гуміфілд в.г., 0,1-0,24 кг/га або Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,4-1,0 л/га.

 2. Обробити насіння препаратом Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т або Фульвігрейн Сід в.с. 1,0 л/т для підвищення схожості насіння та маси, довжини й кількості корінців!

 3. Провести 1-2 позакореневих обробки препаратом Гуміфілд ВР-18 в.с. 0,4 л/га на ранніх етапах вегетації. Це забезпечить розвиток добре розвиненої кореневої системи, підвищить кількість засвоєних поживних речовин та вологи.

 4. Провести 1-2 позакореневе внесення препаратів Humintech із вмістом фульвових кислот (Фульвітал Плюс) в фазу закладання продуктивних органів. Це додатково стимулює дихання рослин, фотосинтез та засвоєння елементів живлення.

 5. Провести обприскування після цвітіння препарату Гуміфілд в.г., 0,4 л/га або Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га для наливу маси 1000 зерен.

 6. У випадку дії стресів застосувати антистресант (Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га, Фульвігрейн Антистрес в.с., 0,4 л/га або Фульвігрін Антистрес в.с., 0,5-1,0 л/га).

Застосовуйте препарати німецької компанії Humintech (Гуміфілд ВР-18, Фульвітал Плюс та інші) для підвищення коефіцієнту засвоєння таких важливих елементів живлення, як азот, фосфор та калій. Обробка насіння та 2-3 внесення по вегетації забезпечує формування вищої врожайності на 8-20% та отримання додаткових прибутків. Рентабельність інвестованих коштів у препарати Humintech складає понад 360%.

bottom of page