top of page
ПОСУХА
посуха гумат агротехносоюз дефіцит вологи гуміфілд гумат калію

Посуха – це тривалий дефіцит опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації.

Це нестача вологи, в умовах якої найменша вологоємність ґрунту становить нижче 65%. Посуха відбувається тоді, коли витрати вологи перевищують надходження. Моніторинг посух здійснюється за допомогою кількісних показників або індексів, більшість яких оцінює співвідношення кількості опадів та температурного режиму протягом певного проміжку часу в конкретному регіоні. Важливим показником є гідротермічний коефіцієнт (ГТК) - найпопулярніший показник посухи. На даний час прийняті наступні критерії ГТК для визначення інтенсивності атмосферних посух в агрокліматичних зонах України: 0,7-1 - помірна посуха, 0,5-0,7 - сувора посуха, 0,3-0,5 - дуже сувора посуха.

Під впливом посухи можливий недобір врожаю від 30 до 50%. Цей стрес може проявлятися протягом всієї вегетації. Останнім часом в Україні все частіше трапляються роки з бездощовим періодом до 90 днів. Кількість днів з температурою вище норми (+35 °С) складає приблизно 70 днів на рік. За останні 28 років середня температура зросла на 2 °С. Все це свідчить про істотний негативний вплив посухи на стан рослин та майбутні врожаї.

Під час посухи можна спостерігати наступне порушення фізіологічних процесів:

1 - утворення активних форм кисню (АФК), які руйнують мембрани та клітинні структури.

2 - загущення цитоплазми, що призводить до сповільнення обміну речовин.

3 - зменшення тургору клітин, що спричиняє порушення транспорту речовин.

4 - нестача енергії через повільний гідроліз крохмалю, жирів, що призводить до порушення росту та розвитку рослин.

посуха гумат агротехносоюз дефіцит вологи гуміфілд гумат калію

ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН МОЖНА ЗМЕНШИТИ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ПОСУХИ НА РОСЛИНИ?

Гумінові кислоти перешкоджають окисненню жирів АФК; активують транспорт поживних речовин у клітині; нормалізують тургор клітин; стимулюють метаболізм у клітині, стимулюють синтез амінокислот.

Феноли зв’язують активні форми кисню та перешкоджають окисненню та руйнуванню клітинних структур та мембран.
 

Фітогормони

  • Ауксин здійснює підкислення та розрідження цитоплазми; покращує  транспорт речовин. Ауксин підвищує кількість бічних корінців, кореневих волосків та стимулює ріст кореня в довжину. Це збільшує площину поглинання вологи з ґрунту.

  • Гібберелін стимулює розщеплення крохмалю, що призводить до виділення енергії.

    ​Олігосахариди перешкоджають окисненню та руйнуванню клітинних структур та мембран шляхом зв’язування АФК.

НАЙКРАЩА ВІДПОВІДЬ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗНЕШКОДИТИ ДІЮ ПОСУХИ

Це наступні препарати, які містять збалансоване співвідношення діючих речовин для боротьби з посухою:

  • Фульвігрейн Антистрес – солі гумінових та фульвових кислот, екстракт морських водоростей, амінокислоти, фітогормони.

  • Фульвігрін Антистрес - солі гумінових та фульвових кислот, екстракт морських водоростей, амінокислоти.

  • Гуміфілд Форте Аміно - солі гумінових та фульвових кислот, амінокислоти

  • Гуміфілд ВР-18 - солі гумінових та фульвових кислот.

bottom of page