ЩО Ж ТАКЕ ГУМАТ?

Гумінові кислоти - природні органічні сполуки, що утворюються в процесі гуміфікації продуктів рослинного, тваринного і мікробного походження. Основна їх частина стійка до біохімічного розщеплення і тому накопичується в грунті, біогумусі, сапропелях, торфі, бурому вугіллі. Із цих джерел вони можуть бути виділені розчинами лугів у вигляді розчинних солей - гуматів.

Під час розкладу органіки утворюється 3 фракції речовин:

1. Гуміни - нерозчинні залишки органічної речовини молекулярною масою понад 100000 а.о. Фізіологічно неактивні речовини.

2. Гумінові кислоти - розчинні у вигляді солей (гуматів), мають високу фізіологічну активність і молекулярну масу від 10000 до 100000 а.о. В грунті накопичуються у вигляді нерозчинних і недоступних рослинам сполук.

3. Фульвові кислоти - розчинні як у вигляді солей, так і самостійно. Мають високу біологічну активність. Молекулярна маса 800-10000 а.о. Майже не накопичуються в грунті.

Солі цих кислот називаються гуматами і фульватами. Саме їх використовують в сільському господарстві в якості антистресантів та стимуляторів росту.

Родючість грунту досить сильно залежить від вмісту гумусу. Чим його більше - тим кращий урожай можна отримати. Джерелом гумусу виступають органічні рештки рослин, тварин і мікроорганізмів.

Гумус – це органічна частина ґрунту, що утворена за рахунок розкладу решток тварин, рослин та продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. До складу гумусу входять специфічні комплекси органічних сполук складної будови — це гумусові речовини. Виділяють дві основні групи гумусових кислот: гумінові та фульвові кислоти.

 Гумінові кислоти зв’язують і хелатують катіони, при цьому сприяючи засвоєнню рослиною поживних речовин. Хелатування катіонів є однією з найважливіших ролей гумінової кислоти у підвищенні врожайності.

В даному відео йдеться про те, що таке гумус, його склад а також про основну функцію гумінових кислот в грунті.