top of page

Без корінців не буде колосків

«Початок є більш ніж половина всього» (Аристотель)

Автор: Чубко Олександр – менеджер з питань регіонального розвитку ТОВ «Агротехносоюз»

Формування продуктивності озимих зернових культур залежить від комплексу факторів, які пов’язані між собою. Процеси росту й розвитку рослин у цілому значною мірою залежать від формування та діяльності кореневої системи, яка відіграє одну з вирішальних ролей у процесі постачання рослинам вологи та нагромадження сирої й сухої речовини. Коренева система озимої пшениці та інших злаків складається з первинних (зародкових) коренів, що утворюються в ембріональному гіпокотилі насіння, яке перебуває в стадії проростання, і стеблових (вторинних, вузлових), що розвиваються із вузлів кущіння. Кількість первинних коренів у пшениці коливається в межах від 2 до 5 і на початкових етапах вегетації рослини пшениці живляться лише за їхньою допомогою. Відносно усієї кореневої системи на первинні корені припадає 1-14%, у разі, якщо рослина не утворила вторинних коренів (через посуху), вони беруть на себе основну функцію живлення. Коли пшеницю озиму висівають в оптимальні строки, то до початку зими первинні корені здатні проникати вглиб до 1 м, а вторинні – на 30-60 см.

У першу чергу, варто подбати про укорінення та зміцнення кореневої системи озимих зернових, а також про те, щоб рослини змогли сформувати повноцінну і розвинену кореневу систему вже з осені. Адже саме коренева система забезпечує практично все живлення рослини, а отже, визначає її продуктивність. Інтенсивність розвитку первинної і вторинної кореневої систем залежить від низки факторів і одним із таких факторів є обробка насіння озимих культур спеціалізованими препаратами. В портфелі компанії «Агротехносоюз» є продукти, які націлені саме на передпосівну обробку насіння:

Гуміфілд Форте Брікс (норма застосування 0,8 л/т)

- солі гумінових кислот – 135 г/л

- екстракт морських водоростей – 60 г/л

Фульвігрейн Сід (норма застосування 1,0 л/т)

- солі гумінових кислот – 135 г/л

- екстракт морських водоростей – 60 г/л

- ГІБЕРЕЛІН

- інші біологічно-активні речовини

Дія препаратів спрямована на підвищення польової схожості, активний ріст рослин на початкових етапах розвитку, як в оптимальних умовах, так і при дії стресових факторів. В препаратах присутні такі діючі речовини: солі гумінових кислот, екстракт морських водоростей, гіберелін та інші біологічно-активні речовини, які в свою чергу мають відповідний механізм дії :

- збільшують число первинних корінців з 2-3 до 4-5 і більше (чим більше корінців формується у озимих восени, тим вище їх продуктивність),

- регулюють процеси життєдіяльності, посилюють обмін речовин,

- зменшують дію стресів різної природи,

- активують збільшення маси кореневої системи до 25-30%,

- підвищують польову схожість насіння

- за рахунок гіберелінів стимулює синтез альфа-амілази, яка розщеплює крохмаль до глюкози і прискорює появу сходів

- підвищують виділення органічних кислот кореневими волосками (лимонна кислота утворює хелатні сполуки з мікроелементами, за рахунок чого покращується живлення)

Щоб отримати результати впливу препарату Гуміфілд Форте Брікс було закладено досліди в Коростишівського р-ні, Житомирської області.

Під час обстеження виробничих посівів були відібрані зразки рослин з дослідної та контрольної ділянок (фото). Потрібно відмітити, що використання спеціалізованих препаратів під час передпосівної обробки насіння сприяє покращенню росту та розвитку первинної кореневої системи, підвищенню фунгіцидної та інсектицидної активності препаратів в баковій суміші, посилює стійкість молодих рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, а відповідно підвищує польову схожість насіння. В кінці сезону приріст до контролю склав 3,2 ц/га.


#Агротехносоюз, #озимі зернові, # Гуміфілд Форте Брікс, #Фульвігрейн Сід #солі гумінових кислот, #екстракт морських водоростей, #ГІБЕРЕЛІН

178 переглядів0 коментарів

Commentaires


bottom of page