top of page
ДЕ ЗАСТОСОВУВАТИ ГУМІНОВІ РЕЧОВИНИ?
shutterstock_489220939.jpg

У яких областях сьогодні застосовують гумінові речовини? Найчастіше - в рослинництві як стимулятори росту або антистресанти. На відміну від аналогічних синтетичних регуляторів росту, гумінові препарати не тільки впливають на обмін речовин рослин.

При систематичному їх використанні поліпшується структура ґрунту, його буферні і іонообмінні властивості, стають активнішими ґрунтові мікроорганізми. На особливу увагу заслуговують адаптогенні властивості - гумінові препарати підвищують здатність рослин протистояти хворобам, посусі, перезволоженню, переносити підвищені дози солей азоту в ґрунті. Переваги гумінових препаратів полягають також в тому, що вони підвищують засвоєння поживних речовин, а значить, потрібно менше вносити мінеральних добрив без шкоди для врожаю.

Останнім часом перспективними вважають органо-мінеральні мікродобрива, що містять гумати калію з додаванням Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Co і B в хелатній формі. Особливо вони ефективні на карбонатних ґрунтах, де, незважаючи на високі концентрації мікроелементів, вміст їх у доступній для рослин формі невеликий. Треба сказати, що зазвичай для цих же цілей застосовують мікродобрива на основі синтетичних лігандів (ЕДТА, ДТПА, ЕДДГА). Вони ефективні, але в їх промисловому виробництві використовують і монохлороцтову кислоту, і етилендіамін, які одержують з хлорованих вуглеводнів. Звичайно, таке виробництво небезпечно для людини і навколишнього середовища. Крім того, якщо регулярно вносити добрива з синтетичними лігандами, то вони накопичуються в грунті, а це погіршує його властивості. Тому створення і використання мікродобрив на основі гумінових препаратів - більш безпечна альтернатива.

Інше цікаве застосування гумінових речовин - рекультивація забруднених ґрунтів і вод. Їх намагаються також застосовувати для очищення та рекультивації територій, забруднених органічними речовинами і нафтопродуктами, а також важкими металами. Уже розроблені і використовуються тверді сорбенти на основі гумінових речовин.

Окрім цього, гумінові речовини мають яскраво виражені поверхнево-активні властивості. Тому їх додають для кращої розчинності гідрофобних органічних речовин (наприклад, нафтопродуктів). Гумінові речовини входять до складу бурових розчинів, а також служать основою розчинів, призначених для промивання водоносних горизонтів, забруднених ароматичними речовинами. Також для цих цілей використовують синтетичні поверхнево-активні речовини, але, на відміну про них, гумінові речовини абсолютно безпечні для природи.

bottom of page