top of page
IMG_3349 (редаг).jpg

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПАНІЇ «АРОТЕХНОСОЮЗ»

Наш сучасний лабораторно-дослідний центр спеціалізується на наданні експертних консультацій, здійснення контролю якості продуктів на основі гумінових речовин (ГР).

 

Персонал лабораторії – кваліфіковані хіміки, що мають практичний досвід  в аналітичній, органічній, колоїдній та неорганічній хімії. В лабораторних умовах здійснюється конроль якості згідно міжнародних стандартів, що гарантують точність та відтворюваність результатів.

 

Наша лабораторія займається кількісним визначенням гумінових та фульвових кислот за допомогою Каліфорнійського методу. Для підтвердження високої якості ми тестуємо кожну партію препарату, що імпортується в Україну.

IMG_3335 (редаг).jpg

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Каліфорнійський Департамент продовольства та сільського господарства (California Department of  Food and Agriculture (CDFA)) розробив метод, який дозволяє кількісно визначити вміст гумінових та фульвових кислот, що заснований на їх розчинності в розчині лугу та кислоти. Гумінові кислоти (ГК) випадають в осад в кислому середовищі, а в розчинні залишаються фульвові кислоти (ФК).

За допомогою процесів центрифугування, висушування, зважування ми отримуємо досить точні результати аналізу. Вміст гумінових та фульвових кислот має важливе значення, адже ці біологічно активні сполуки стимулюють фотосинтез та розвиток кореневої системи,  протидіють стресам та корегують живлення рослин

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Висококваліфіковані фахівці за допомогою сучасного обладнання виконують випробування будь-якої складності. Лабораторія «Аротехносоюз» постійно вдосконалює методи досліджень та розширює спектр лабораторних досліджень.

Гумінові речовини - утворюються в процесі розкладання і трансформації рослинних і тваринних решток, які не мають аналогів в живих організмах. Вони характеризуються високими молекулярними масами, полідисперсністю та темним забарвленням. Гумусові кислоти – це загальна назва фракції гумінових речовин кислотної природи, в даний час сюди відносять гумінові та фульвові кислоти. Гумінові кислоти мають темно-коричневе або чорне забарвлення, розчинні в слабких лугах, слабко розчинні у воді. Гумінові кислоти з катіонами металів утворюють солі, які називають гуматами. Такі кислоти застосовують для активації обміну речовин в рослинах та протидії різноманітним стресам.

Фульвові кислоти світло-жовтого чи світло-бурого забарвлення, розчинні у кислотах, воді й лугах, з катіонами металів утворюють солі, які називають фульвати. Фульвові кислоти активізують фотосинтез у рослинах та стимулюють їх гілкування та кущення.

bottom of page